zurück

  • Material

   Serum
  • Methode

   Enzymimmunoassay
  • Akkreditiert

   Nein
  • Material

   Serum
  • Methode

   Treponema Pallidum Partikel-Agglut.-Test
  • Akkreditiert

   Nein
  • Material

   Serum
   oder
   Liquor
  • Methode

   Venereal Disease Research Laboratory
  • Akkreditiert

   Nein
  • Material

   Serum
  • Methode

   Immunoblot
  • Akkreditiert

   Nein
  • Material

   Liquor
  • Methode

   Immunoblot
  • Akkreditiert

   Nein
  • Material

   Liquor
  • Methode

   Immunoblot
  • Akkreditiert

   Nein
  • Material

   Liquor
  • Methode

   Treponema Pallidum Partikel-Agglut.-Test
  • Akkreditiert

   Nein
  • Material

   Liquor
  • Methode

   Berechnung
  • Akkreditiert

   Nein

Labor Berlin – Charité Vivantes GmbH
Tel: +49 (30) 405 026-800

E-Mail senden